Lp Nazwa podmiotu Adres siedziby Kontakt NIP Regon
1 Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa bgk@bgk.pl 525-00-12-372 000017319
2 Amazon Development Center Poland Sp. z o.o. Aleja Grunwaldzka 472, 80-309 Gdansk 586-21-28-060 193055451
3 Urząd Komisji Nadzoru Finansowego ul. Piękna 20,
00-549 Warszawa
knf@knf.gov.pl 701-09-02-185 382088467
4 Agencja Rezerw Materiałowych ul. Grzybowska 45,
00-844 Warszawa
kancelaria@arm.gov.pl 526-00-02-004 012199305
5 Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12,
00-916 Warszawa
kancelaria@mf.gov.pl 526-02-50-274 000002217
6 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30,
00-930 Warszawa
kancelaria@minrol.gov.pl 526-12-81-638 000063880
7 Scaleway 8 rue de la ville l’Evêque – 75008 Paris, FRANCE FR35433115904 RCS PARIS B 433 115 904
8 Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa poczta@arp.pl 526-03-00-204 006746410