10
Dec

The Winner | Sarmacka Tarcza

Project description: Bot and software application based on python, includes following features: integration with the source pages like IOSCO Twitter Analysis the content and history of the page Analysis langauge on the page Cache the results Generate scoring Display results on web browser application Continuous integration - each change in app code triggers deployment Team name: Sarmacka Tarcza Project name: ConBusters Team members: - Piotr Lagowski…

10
Dec

The Finalist | kraken_team

Project description: W ramach projektu osint_octopus stworzyliśmy modularną aplikację, której celem jest wspomaganie analityków OSINT w wykonywaniu jego zadań oraz ułatwienie zarządzania wiedzą w trakcie przeprowadzania rekonesansu i wywiadu otwartoźródłowego. Aby zaadresować problemy napotykane przez analityków zaprogramowaliśmy elastyczny system, w którym dużą rolę odgrywają m.in.: automatyzacja powtarzalnych zadań oraz korelacja informacji pomiędzy analizowanymi incydentami z wykorzystaniem grafów. Team name: kraken_team Project name: osint_octopus Team members:…

10
Dec

The Finalist | justCheckingHow

Project description: Red Alert aims to help the UKNF officials to investigate possible threats for Polish customers. We scrape multiple pages (financial reviews, scam trackers, open websites, foreing trade warning lists) and extract the information that may potentially give hints about scams or unfair commerce. Team name:  justCheckingHow Project name: RedAlert Media: